VumKlub

Šta raditi ako se muškarac dopisuje sa drugim ženama?

?esto komunicirajuc?i sa klijentkinjama u li?nim konsultacijama, ?ujem za isti problem jer žene ne znaju ili ne razumeju kako da reaguju na to. Ne obrac?ati pažnju ili oti?i i zalupiti vrata? Nežno nagovestiti ili ?vrsto ozna?iti svoje granice? ? Razmislimo Krenimo od o?iglednog — muškarci ne razumeju nagoveštaje! Ne razumieju kratke razgovore «oko grma». Ne …

Tehnike za ?arobne ruke

Mile dame koje su spremne ne samo da prime zadovoljstvo, vec? i da voljenom muškarcu podare vatromet novih senzacija. ?Ako želite da iznenadite voljenog muškarca, dajte mu da se opusti i stenje od zadovoljstva — nau?ite kako da radite lingam masažu. ?»Nuspojava» efekta intimnog lingam rituala je orgazam. ?Napomenu?u nekoliko obaveznih uslova za manualnu masažu: …

ženski magnetizam

Da li je moguc?e biti seksi bez šminke i visokih potpetica? ? Opšte je mišljenje da je seksualnost na?in privla?enja muškaraca. Da biste sebi dali privla?nost, morate koristiti standardne atribute fatale femme (fatalne žene) — svetla šminka kratka otvorena haljina, štikle, iskren izgled … Šta bi nam još palo na pamet?)) ? ? Znam da …

kvifing

Ovo je neugodan zvuk koji ženska vagina stvara kada iz nje iza?e vazduh. Dešava se ?ešc?e kod žena nakon poro?aja, ali ponekad se može desiti i ranije. Vazduh ulazi u vaginu za ra?un trenja i izlazi nazad, ponekad ne?ujno, ali ponekad sa karakteristi?nim, ne baš prijatnim zvukom. Najidealniji izlaz iz situacije je pretvaranje da nas …

Stidim se

Tako mi je jednom rekla jedna u?enica: ”Ma nemoj, stvarno!” ?Sve dok intimnu gimnastiku društvo prihvata kao nešto vulgarno i pogrešno, žene c?e i dalje biti stidljive. Ne možemo društvo da promenimo (i mnogi žene se još uvek stide ginekologa), pa c?emo sami pokušati da prestanemo da se sramotamo. ????Prvo, uvek se setite da je …

Trening za intimne miši?e u kancelariji

Mogu li se trenirati intimni miši?i na poslu? Naravno? Evo, nekoliko vežbi za v@ginalne, trbušne i gluteus miši?e. Probajte i podelite svoje utiske u komentarima.

Treptaj leptira

Po?etni položaj: LežImo na le?ima, ruke na stomaku tik ispod pupka, noge savijene u kolenima. Kada savladate taj položaj možete pokušati da sedite i stojite. ?? Po?injemo sa malim i laganim vibracijskim kontrakcijama vaginalnog miši?a, vaši pokreti treba da li?e na lagano lepršanje krila leptira ?. Što brže, to bolje. Približna frekvencija je 2-3 stezanja …

Razlika izme?u muške i ženske karlice

Kako se manifestuje slabost mišic?a karli?nog dna vec? znate, ali evo zašto se to dešava i kako to izbec?i? ? Telo je anatomski tako raspore?eno tako da je udaljenost izme?u kostiju karlice, takozvane dijamantske zone, razli?ita za muškarce? i žene?. ?Kod muškaraca je ta udaljenost krac?a i zato su tamo mišic?i krac?i i ja?i. ?Ali …

Trauma trti?ne kosti

Probajte i uspe?ete da se regenerišete Vežbe za povredu trti?ne kosti: Lezite le?ima na podu, savijte kolena i raširite ih. Stavite dlanove na unutrašnju stranu kolenskih zglobova. Pokušajte da spojite kolena, dok rukama protivodejstvujete ovom pokretu. Broj ponavljanja je 8–12 puta sa kratkim intervalima (10-15 sekundi). U istom položaju, stisnite loptu izme?u savijenih kolena ( …

Tajna formula “8×8=super veštine”

Brzo dovesti intimne mišic?e u potreban tonus možete zahvaljujuc?i trenažeru Nikitine, kao i to da ga možete koristiti u tajnoj formuli „8×8 = super veštine“. Krenimo! Upotrebite i promenite najmanje 8 pozicija. U svakoj od njih koristite dinami?an tempo, a na ra?un poslednje 8 pozicije — napravite stati?ko zadržavanje — 8 sekundi = 8 ponavljanja. …