VumKlub

kvifing

Neprijatni zvuci...?

Ovo je neugodan zvuk koji ženska vagina stvara kada iz nje iza?e vazduh. Dešava se ?ešc?e kod žena nakon poro?aja, ali ponekad se može desiti i ranije. Vazduh ulazi u vaginu za ra?un trenja i izlazi nazad, ponekad ne?ujno, ali ponekad sa karakteristi?nim, ne baš prijatnim zvukom. Najidealniji izlaz iz situacije je pretvaranje da nas niko nije primetio:). Upravo to rade partneri koji razumeju fiziologiju ovog incidenta. Ali iz neznanja, ovo može izazvati neprijatnost, smeh, pa ?ak i prekinuti taj proces .?
?Zbog ?ega se još javlja pomenuti “doga?aj” — veli?ina vagine, elasti?nost zidova, položaj tela tokom seksa. To se može dogoditi ?ak i onda kada se vagina po?ne skupljati, jer se i na taj na?in osloba?a vazduh.
Pa kako izbec?i ovo? ?
?Najefikasniji na?in je intimna gimnastika, Kegelove vežbe. Pomoc?u posebnih vežbi trenirajte svoje intimne mišic?e i na taj na?in sužavajte vaginu. Ali postoje i drugi na?ini, koji ne uklanjaju uzrok, vec? ga samo ne provociraju: ? Kre?ite se sporije, uživajte u procesu, kako biste smanjili protok vazduha ? Umetnite prst u vaginu prilikom promene položaja, ova metoda c?e omoguc?iti da vazduh tiho iza?e ? Pokušajte da dodate kružne pokrete umesto prelaznih ? Izaberite položaj gde vam je karlica niža, ne podižite noge prema gore. Na primer, kada ste iznad ?oveka, ležite bo?no ili budite u „misionarskom položaju“. ? U pozama kada je karlica gore, stisnite mišic?e karli?nog dna. ?Ako vas ipak mu?i, onda vam preporu?ujem intimnu gimnastiku (vumfit) jer:
?? Kao prvo, pozitivno deluje na vaše zdravlje i eliminiše kvifing.
??Kao drugo, uz pomoc? dobro razvijenih mišic?a, možete pružiti sebi i svom muškarcu dodatno zadovoljstvo. Nec?ete brinuti svom držanju i o pozi u kojoj se nalazite. ?Da li vam se to dogodilo nekad? ?