VumKlub

Šta raditi ako se muškarac dopisuje sa drugim ženama?

Šta raditi ako se muškarac dopisuje sa drugim ženama?

?esto komunicirajuc?i sa klijentkinjama u li?nim konsultacijama, ?ujem za isti problem jer žene ne znaju ili ne razumeju kako da reaguju na to. Ne obrac?ati pažnju ili oti?i i zalupiti vrata? Nežno nagovestiti ili ?vrsto ozna?iti svoje granice?

? Razmislimo
Krenimo od o?iglednog — muškarci ne razumeju nagoveštaje! Ne razumieju kratke razgovore «oko grma». Ne uzimaju u obzir vaše blago izražene želje ..

? Muškarcu se moraju objaviti pravila „igre“ jasno, sažeto i nepokolebljivo. U novim vezama dolazi trenutak kada muškarac, ponekad ?ak i nesvesno, proverava vaše granice, merilo onoga šta je dozvoljeno i dalje vas vodi na na?in na koji ste, ustvari, dozvolili da se prema vama ophodi. Sve dok vi zaslužujete njegovu ljubav beskrajnim ustupcima i žrtvama, vi gubite.

Problem je u tome što se mnogi toliko plaše da izgube svog muškarca, da nemaju dovoljno hrabrosti da se izjasne, manifestuju svoje nezadovoljstvo ali se jednostavno mire sa situacijom.

Na primer, muškarac se prepisuje sa nekom,vama nepoznatom, ženom primetic?ete to i kazati: „Ako si zainteresovan da nastaviš vezu sa mnom, prestani komunikaciju sa drugim ženama. Ovo je principijelan stav — nisam u odnosima sa muškarcima koji «komuniciraju» sa drugima. »

Muškarcu se najverovatnije to nec?e svideti. Može da vas uvu?e u polemiku , pokuša da vam dokaže da je to „jednostavno onako” i time izmanipuliše situaciju. “Ne vi?aj se, prekini svaku vrstu dijaloga”. Izjavili ste svoje uslove za nastavak veze, a dalje, izbor je na muškarcu, on ide sa vama ili otvara mesto za dostojnog muškarca.

Da li vi postavljate granice dozvoljenog? Recite nam u komentarima u kom obliku, podelite svoje iskustvo ?

Tehnike za ?arobne ruke

Magične tehnike za Čarobne ruke

Mile dame koje su spremne ne samo da prime zadovoljstvo, vec? i da voljenom muškarcu podare vatromet novih senzacija.
?Ako želite da iznenadite voljenog muškarca, dajte mu da se opusti i stenje od zadovoljstva — nau?ite kako da radite lingam masažu.
?»Nuspojava» efekta intimnog lingam rituala je orgazam.
?Napomenu?u nekoliko obaveznih uslova za manualnu masažu:
? Stvorite atmosferu (svec?e, jastuci, eteri?na ulja, muzika, itd.).
? Ne štedite ulje / lubrikante, oni bi trebalo da budu topli.
Nemojte planirati neke važne stvari nakon masaže. Usporite, odvojite vreme.
? Ni u kojem slu?aju ne dozvolite muškarcu da oseti trenje ili neprijatnosti — ovo je vrlo važno!
Sve bi vam trebalo biti na dohvat ruke.
? Kretanje ruke nadole je uzbudljivo, kretanje prema gore je opuštajuc?e ? Zapamtite
? Ne prekidajte kontakt. Možete menjati ruke, tehniku, tempo, ali ako istu stvar radite duže od 50 sekundi, ose?aji se gube
Ne postupajte prema njemu kao kristalnoj vazi. Ovaj «momak» voli ?vrste zagrljaje
? Ne treba raditi više od tri-pet tehnika zaredom
Krec?ite se i vi u ritmu vaših pokreta
? Zapo?nite sa opštom masažom tela, bez upotrebe bilo koje tehnike, prvo izu?avaju?i grudi, stomak, butine.
? Nežno i duboko dodirnite intimna podru?ja muškog tela: lingam, testise, perineum, anus.
? U?inite to s nežnošc?u, iz stanja potpunog prihvatanja, a nakon toga c?e vruc?a, divlja energija postepeno potec?i u njegovom telu …
?
Ovo c?e biti potpuno novi muškarac koji živi svoju seksualnost, snažnu i toplu snagu, što je ženama toliko potrebno.
?
Sa samo nekoliko tehnika, garantujem vam titulu OSMORUKE BOGINJE ?
?
A sada tajna koju malo ko otkriva: ako muškarac 6 puta bude «na ivici» ejakulacije, onda c?e njegov orgazam na kraju biti jednostavno nezaboravan.
?Naravno, to se nec?e posti?i odmah jer je trening potrebn u svemu.
?Verujte da ova uobi?ajena praksa može radikalno promeniti vaš seksualni život.
?Pogledajte video, sa?uvajte, vežbajte i zahvalite se!

Pridružite se na kursu «?arobne ruke» — www.vumklub.com/carobne ruke

ženski magnetizam

Ženski magnetizam

Da li je moguc?e biti seksi bez šminke i visokih potpetica? ? Opšte je mišljenje da je seksualnost na?in privla?enja muškaraca. Da biste sebi dali privla?nost, morate koristiti standardne atribute fatale femme (fatalne žene) — svetla šminka kratka otvorena haljina, štikle, iskren izgled … Šta bi nam još palo na pamet?)) ? ? Znam da mnoge žene to koriste u nadi da c?e upoznati muškarca za ceo život, a ne za me?usobnu zabavu. Ali šta ako seksualnost nisu samo otvoreni delovi tela i crveni karmin ? Draga moja, to je vec? u tebi. Ženski magnetizam je energija. Da, baš vaša ženska priroda, energija, to je vaš unutrašnji resurs! To je sposobnost da sami sebe ?ujete i slušate, da se fokusirate na svoja osec?anja, misli ? Privla?nost žene za druge ljude — i muškarce i žene — nije cilj, vec? samo posledica.
Zamisli …
Probudiš se rano ujutro u dobrom raspoloženju, protegneš se i ustaneš iz kreveta, o?ekujuc?i radost novog dana ? Uživaš u najboljem društvu — svojem ? Tvoj odraz u ogledalu se osmehuje i raduje tebi, jer ste najlepši i najsrec?niji! Izvodite jutarnje vežbe, tuširate se, pojedeš ukusan doru?ak i obu?eš svoju omiljenu udobnu haljinu. Lepa si! ? Ženska seksualnost je magija žene, ro?ena u svakom od nas, i da li je uzgajamo ili ne, zavisi od nas. Na Vumfit kursu pomažem ženama da otkriju svoje unutrašnje resurse. Do?i i ti ?
Šta još pokazuje žensku seksualnost, šta misliš? ?

kvifing

Neprijatni zvuci...?

Ovo je neugodan zvuk koji ženska vagina stvara kada iz nje iza?e vazduh. Dešava se ?ešc?e kod žena nakon poro?aja, ali ponekad se može desiti i ranije. Vazduh ulazi u vaginu za ra?un trenja i izlazi nazad, ponekad ne?ujno, ali ponekad sa karakteristi?nim, ne baš prijatnim zvukom. Najidealniji izlaz iz situacije je pretvaranje da nas niko nije primetio:). Upravo to rade partneri koji razumeju fiziologiju ovog incidenta. Ali iz neznanja, ovo može izazvati neprijatnost, smeh, pa ?ak i prekinuti taj proces .?
?Zbog ?ega se još javlja pomenuti “doga?aj” — veli?ina vagine, elasti?nost zidova, položaj tela tokom seksa. To se može dogoditi ?ak i onda kada se vagina po?ne skupljati, jer se i na taj na?in osloba?a vazduh.
Pa kako izbec?i ovo? ?
?Najefikasniji na?in je intimna gimnastika, Kegelove vežbe. Pomoc?u posebnih vežbi trenirajte svoje intimne mišic?e i na taj na?in sužavajte vaginu. Ali postoje i drugi na?ini, koji ne uklanjaju uzrok, vec? ga samo ne provociraju: ? Kre?ite se sporije, uživajte u procesu, kako biste smanjili protok vazduha ? Umetnite prst u vaginu prilikom promene položaja, ova metoda c?e omoguc?iti da vazduh tiho iza?e ? Pokušajte da dodate kružne pokrete umesto prelaznih ? Izaberite položaj gde vam je karlica niža, ne podižite noge prema gore. Na primer, kada ste iznad ?oveka, ležite bo?no ili budite u „misionarskom položaju“. ? U pozama kada je karlica gore, stisnite mišic?e karli?nog dna. ?Ako vas ipak mu?i, onda vam preporu?ujem intimnu gimnastiku (vumfit) jer:
?? Kao prvo, pozitivno deluje na vaše zdravlje i eliminiše kvifing.
??Kao drugo, uz pomoc? dobro razvijenih mišic?a, možete pružiti sebi i svom muškarcu dodatno zadovoljstvo. Nec?ete brinuti svom držanju i o pozi u kojoj se nalazite. ?Da li vam se to dogodilo nekad? ?

Stidim se

Da li se stidite treninga intimnih mišića?

Tako mi je jednom rekla jedna u?enica: ”Ma nemoj, stvarno!” ?Sve dok intimnu gimnastiku društvo prihvata kao nešto vulgarno i pogrešno, žene c?e i dalje biti stidljive. Ne možemo društvo da promenimo (i mnogi žene se još uvek stide ginekologa), pa c?emo sami pokušati da prestanemo da se sramotamo.
????Prvo, uvek se setite da je i vaš trener žena koja to isto radi.
????Drugo, mislite o tome da je ovo isto deo tela kao i mnogi drugi, kojima mišic?i trebaju da se razvijaju i dobro funkcionišu.
???? Trec?e, mislite da ako napustite predrasude, pred vama c?e se otvoriti potpuno novi svet — zdravlje, zadovoljstvo i ljubav.
?Da li se vi još stidite da vežbate svoje intimne miši?e? ?.
Stavite «+» u komentarima ako je bila ovakva misao kod vas.
U svakom slu?aju uvek možemo da porazgovaramo o tome li?no i da održimo individualni trening.
P.s.: Naši treninzi se održavaju u ode?i bez bilo koje vulgarnosti.

Budi željena i voljena!

Treptaj leptira

"Treptaj leptira"

Po?etni položaj: LežImo na le?ima, ruke na stomaku tik ispod pupka, noge savijene u kolenima. Kada savladate taj položaj možete pokušati da sedite i stojite.

?? Po?injemo sa malim i laganim vibracijskim kontrakcijama vaginalnog miši?a, vaši pokreti treba da li?e na lagano lepršanje krila leptira ?. Što brže, to bolje. Približna frekvencija je 2-3 stezanja u sekundi.

?? Radimo 1 minut ?? 3 ponavljanja

?? Slobodno disanje, opušteno telo, pomeramo samo intimne miši?e Može se desiti da vas miši? u po?etku ne?e slušati, pravi?e oštre i snažne pokrete. Imajte ?? malo upornosti i sve ?e uspeti. Ako se pravilno radi vaš stomak treba da vibrira u ritmu vaših vaginalnih miši?nih kontrakcija. To daje dodatni ludi efekat kada izvodite ovu vežbu u krevetu sa svojim voljenim.

EFEKTI ove vežbe su?:

? Oja?avanje vaginalnih zidova

? Poboljšanje cirkulacije krvi u karli?nim organima

? Pove?avanje tonusa i snage vaginalnog miši?a

? Volumen vagine se smanjuje

? Pove?ava se libido

? Kompletno ?iš?enje sluzokože

? Vežbanje se može i treba koristiti u vo?enju ljubavi

? Jaka seksualna želja

P.S. Preporuka za moje u?enice (za one koje su prošle kurs Vumfit-a) — ovu vežbu možete dodati u svoj program obuke.

Pokušajte da to izvodite odvojeno (za vreme zagrevanja), zatim sa Autonomnim trenažerom Nikitine i naravno u seksualnom odnosu sa partnerom.

Razlika izme?u muške i ženske karlice

Muškarac i žena. Gde je razlika?

Kako se manifestuje slabost mišic?a karli?nog dna vec? znate, ali evo zašto se to dešava i kako to izbec?i?
?
Telo je anatomski tako raspore?eno tako da je udaljenost izme?u kostiju karlice, takozvane dijamantske zone, razli?ita za muškarce? i žene?.
?Kod muškaraca je ta udaljenost krac?a i zato su tamo mišic?i krac?i i ja?i.
?Ali kod žena je rastojanje vec?e, mišic?i su duži i elasti?niji. Dodatno opterec?enje se pojavljuje u vreme trudnoc?e, prekomerne težine ili jednostavno sa hroni?nim oticanjem i zatvorom u stomaku dovodi do još vec?eg gubitka mišic?nog tonusa.
?? ZANIMLJIVE ?INJENICE
?Na slabost miši?a karli?nog dna uti?e sam fakt trudno?e, a ne na?in poro?aja. Ali u isto vreme ožiljci od epiziotomije ili “cepanja” mogu da uti?u na elasti?nost perineuma (me?ice).
?Neblagovremenim le?enjem oslabljenih miši?a karli?nog dna do 50. godine života spuštanje unutrašnjih organa se javlja kod 77% žena.
?IZLAZ je jedan — baviti se prevencijom intimnih problema pre trudnoc?e, i što pre nakon poro?aja, vratite se treningu mišic?a karli?nog dna i potrudite se da postoji što manje provocirajuc?ih faktora.
?
ŠTA TREBA DA UKLJU?UJE TRENING MIŠI?A KARLI?NOG DNA?
?Rad s disanjem.
?Izolovani trening miši?a karli?nog dna (npr. Vumfit)
?Vežbe koje uklju?uju zajedni?ki rad miši?a karli?nog dna i trbušnih miši?a.
?Vežbe za mobilizaciju donjeg dela le?a i grudi.
?Vežbe na dubokoj liniji tela gde deluju miši?i karli?nog dna i aduktori kukova. ?Samo konstantan složen rad sa telom i dobre navike izme?u tog rada dac?e dobar rezultat i omoguc?ic?e vam da u?ete u 23% srec?nika?

Trauma trti?ne kosti

Trauma trtične kosti?

Probajte i uspe?ete da se regenerišete
Vežbe za povredu trti?ne kosti: Lezite le?ima na podu, savijte kolena i raširite ih. Stavite dlanove na unutrašnju stranu kolenskih zglobova. Pokušajte da spojite kolena, dok rukama protivodejstvujete ovom pokretu. Broj ponavljanja je 8–12 puta sa kratkim intervalima (10-15 sekundi).
U istom položaju, stisnite loptu izme?u savijenih kolena ( lopta za fudbal, odbojku ili drugu sli?ne veli?ine). Stavite dlanove na stomak. Uz napor stežite loptu kolenima 5-7 sekundi, dok dlanovi spre?avaju izbo?enje stomaka. Broj ponavljanja je 6–8 puta u istim intervalima za odmor kao i u prvoj vežbi.
Ležec?i na le?ima, stegnite loptu izme?u stopala ispravljenih nogu. Sa naporom da stežite loptu u stopalima na 5-7 sekundi. Broj ponavljanja — 6-8 puta; intervali — 10-15 sekundi.
Ležec?i na le?ima, raširite noge savijene u kolenima i podignite karlicu na 3-5 sekundi. Glutealni mišic?i moraju biti napeti. Broj ponavljanja — 6-8 puta; intervali — 10-15 sekundi. Sve vežbe pri bolovima u trti?njaku izvode se polako, odmereno, ritmi?ki, odmarajuc?i se izme?u ponavljanja vežbi. Možete uklju?iti mirnu muziku.

Budi željena i voljena!

Tajna formula “8×8=super veštine”

Tajna formula "8x8=super veštine"

Brzo dovesti intimne mišic?e u potreban tonus možete zahvaljujuc?i trenažeru Nikitine, kao i to da ga možete koristiti u tajnoj formuli „8×8 = super veštine“.

Krenimo!
Upotrebite i promenite najmanje 8 pozicija.

U svakoj od njih koristite dinami?an tempo, a na ra?un poslednje 8 pozicije — napravite stati?ko zadržavanje — 8 sekundi = 8 ponavljanja. Na ovaj na?in brzo c?ete savladati veštinu „?vrstog ulaska“, probudi?ete osetljivost, dovesti mišic?e ljubavi u tonus i izgraditi izdržljivost. ?Koristec?i ovu formulu, bic?ete prijatno iznena?eni koliko su zahvalni intimni mišic?i i na vum-rezultat nec?ete dugo ?ekati. Ste?ene veštine koristite u pravom seksualnom kontaktu- dopaš?e se kako vama tako i partneru.

Možete da radite ove vežbe i bez trenažera sa fokusiranjem na intimnim miši?ima. Tako mi radimo na online-treningu IntiMix koji se održava svakog ponedeljka i ?etvrtka u 20h. Do?ite i probajte danas.  ?Ljubav se ra?a s nama!?