VumKlub

Razlika izme?u muške i ženske karlice

Muškarac i žena. Gde je razlika?

Kako se manifestuje slabost mišic?a karli?nog dna vec? znate, ali evo zašto se to dešava i kako to izbec?i?
?
Telo je anatomski tako raspore?eno tako da je udaljenost izme?u kostiju karlice, takozvane dijamantske zone, razli?ita za muškarce? i žene?.
?Kod muškaraca je ta udaljenost krac?a i zato su tamo mišic?i krac?i i ja?i.
?Ali kod žena je rastojanje vec?e, mišic?i su duži i elasti?niji. Dodatno opterec?enje se pojavljuje u vreme trudnoc?e, prekomerne težine ili jednostavno sa hroni?nim oticanjem i zatvorom u stomaku dovodi do još vec?eg gubitka mišic?nog tonusa.
?? ZANIMLJIVE ?INJENICE
?Na slabost miši?a karli?nog dna uti?e sam fakt trudno?e, a ne na?in poro?aja. Ali u isto vreme ožiljci od epiziotomije ili “cepanja” mogu da uti?u na elasti?nost perineuma (me?ice).
?Neblagovremenim le?enjem oslabljenih miši?a karli?nog dna do 50. godine života spuštanje unutrašnjih organa se javlja kod 77% žena.
?IZLAZ je jedan — baviti se prevencijom intimnih problema pre trudnoc?e, i što pre nakon poro?aja, vratite se treningu mišic?a karli?nog dna i potrudite se da postoji što manje provocirajuc?ih faktora.
?
ŠTA TREBA DA UKLJU?UJE TRENING MIŠI?A KARLI?NOG DNA?
?Rad s disanjem.
?Izolovani trening miši?a karli?nog dna (npr. Vumfit)
?Vežbe koje uklju?uju zajedni?ki rad miši?a karli?nog dna i trbušnih miši?a.
?Vežbe za mobilizaciju donjeg dela le?a i grudi.
?Vežbe na dubokoj liniji tela gde deluju miši?i karli?nog dna i aduktori kukova. ?Samo konstantan složen rad sa telom i dobre navike izme?u tog rada dac?e dobar rezultat i omoguc?ic?e vam da u?ete u 23% srec?nika?