VumKlub

Treptaj leptira

"Treptaj leptira"

Po?etni položaj: LežImo na le?ima, ruke na stomaku tik ispod pupka, noge savijene u kolenima. Kada savladate taj položaj možete pokušati da sedite i stojite.

?? Po?injemo sa malim i laganim vibracijskim kontrakcijama vaginalnog miši?a, vaši pokreti treba da li?e na lagano lepršanje krila leptira ?. Što brže, to bolje. Približna frekvencija je 2-3 stezanja u sekundi.

?? Radimo 1 minut ?? 3 ponavljanja

?? Slobodno disanje, opušteno telo, pomeramo samo intimne miši?e Može se desiti da vas miši? u po?etku ne?e slušati, pravi?e oštre i snažne pokrete. Imajte ?? malo upornosti i sve ?e uspeti. Ako se pravilno radi vaš stomak treba da vibrira u ritmu vaših vaginalnih miši?nih kontrakcija. To daje dodatni ludi efekat kada izvodite ovu vežbu u krevetu sa svojim voljenim.

EFEKTI ove vežbe su?:

? Oja?avanje vaginalnih zidova

? Poboljšanje cirkulacije krvi u karli?nim organima

? Pove?avanje tonusa i snage vaginalnog miši?a

? Volumen vagine se smanjuje

? Pove?ava se libido

? Kompletno ?iš?enje sluzokože

? Vežbanje se može i treba koristiti u vo?enju ljubavi

? Jaka seksualna želja

P.S. Preporuka za moje u?enice (za one koje su prošle kurs Vumfit-a) — ovu vežbu možete dodati u svoj program obuke.

Pokušajte da to izvodite odvojeno (za vreme zagrevanja), zatim sa Autonomnim trenažerom Nikitine i naravno u seksualnom odnosu sa partnerom.