VumKlub

Šta raditi ako se muškarac dopisuje sa drugim ženama?

Šta raditi ako se muškarac dopisuje sa drugim ženama?

?esto komunicirajuc?i sa klijentkinjama u li?nim konsultacijama, ?ujem za isti problem jer žene ne znaju ili ne razumeju kako da reaguju na to. Ne obrac?ati pažnju ili oti?i i zalupiti vrata? Nežno nagovestiti ili ?vrsto ozna?iti svoje granice?

? Razmislimo
Krenimo od o?iglednog — muškarci ne razumeju nagoveštaje! Ne razumieju kratke razgovore «oko grma». Ne uzimaju u obzir vaše blago izražene želje ..

? Muškarcu se moraju objaviti pravila „igre“ jasno, sažeto i nepokolebljivo. U novim vezama dolazi trenutak kada muškarac, ponekad ?ak i nesvesno, proverava vaše granice, merilo onoga šta je dozvoljeno i dalje vas vodi na na?in na koji ste, ustvari, dozvolili da se prema vama ophodi. Sve dok vi zaslužujete njegovu ljubav beskrajnim ustupcima i žrtvama, vi gubite.

Problem je u tome što se mnogi toliko plaše da izgube svog muškarca, da nemaju dovoljno hrabrosti da se izjasne, manifestuju svoje nezadovoljstvo ali se jednostavno mire sa situacijom.

Na primer, muškarac se prepisuje sa nekom,vama nepoznatom, ženom primetic?ete to i kazati: „Ako si zainteresovan da nastaviš vezu sa mnom, prestani komunikaciju sa drugim ženama. Ovo je principijelan stav — nisam u odnosima sa muškarcima koji «komuniciraju» sa drugima. »

Muškarcu se najverovatnije to nec?e svideti. Može da vas uvu?e u polemiku , pokuša da vam dokaže da je to „jednostavno onako” i time izmanipuliše situaciju. “Ne vi?aj se, prekini svaku vrstu dijaloga”. Izjavili ste svoje uslove za nastavak veze, a dalje, izbor je na muškarcu, on ide sa vama ili otvara mesto za dostojnog muškarca.

Da li vi postavljate granice dozvoljenog? Recite nam u komentarima u kom obliku, podelite svoje iskustvo ?