VumKlub

Stidim se

Da li se stidite treninga intimnih mišića?

Tako mi je jednom rekla jedna u?enica: ”Ma nemoj, stvarno!” ?Sve dok intimnu gimnastiku društvo prihvata kao nešto vulgarno i pogrešno, žene c?e i dalje biti stidljive. Ne možemo društvo da promenimo (i mnogi žene se još uvek stide ginekologa), pa c?emo sami pokušati da prestanemo da se sramotamo.
????Prvo, uvek se setite da je i vaš trener žena koja to isto radi.
????Drugo, mislite o tome da je ovo isto deo tela kao i mnogi drugi, kojima mišic?i trebaju da se razvijaju i dobro funkcionišu.
???? Trec?e, mislite da ako napustite predrasude, pred vama c?e se otvoriti potpuno novi svet — zdravlje, zadovoljstvo i ljubav.
?Da li se vi još stidite da vežbate svoje intimne miši?e? ?.
Stavite «+» u komentarima ako je bila ovakva misao kod vas.
U svakom slu?aju uvek možemo da porazgovaramo o tome li?no i da održimo individualni trening.
P.s.: Naši treninzi se održavaju u ode?i bez bilo koje vulgarnosti.

Budi željena i voljena!