VumKlub

VUM-statistika

3 komponente ljubavi prema sebi

Drage dame, danas predlažem da razgovaramo o tome šta radimo svaki dan. Imate li vremena u vašem danu koje posve?ujete samo sebi? Ili ste zauzeti od jutra do ve?eri??
?
Želim da napomenem o važnosti nalaženja vremena za brigu o sebi, za ljubav prema sebi i svom telu.
Kako vi vidite ljubav prema sebi? Možete da podelite svoje mišljenje u komentarima.
Po mom mišlljenju ljubav ide zajedno sa željom prema ravnoteži telesnog, emotivnog i duhovnog života.
?
Svakog dana treba uskladiti tri komponente: fizi?ku aktivnost, kreativnost i samo-obrazovanje. Naravno možemo da menjamo aktivnosti. Analizirala sam kako organizujem svoj dan i shvatila sam da ove tri komponente moraju uvek biti prisutne da bi se ose?ala ispunjenom.
Ima li nešto što radite za sebe svaki dan, i ne propuštate? Ili, šta biste želeli da uradite? Podelite svoje pri?e u komentarima.? Vumfit je izvrstan na?in da dodamo jednu novu aktivnost i da pokažemo ljubav prema sebi.?
Pridružite se novim grupama Vumfit-a.