VumKlub

VUM-statistika

3 komponente ljubavi prema sebi

Drage dame, danas predlažem da razgovaramo o tome šta radimo svaki dan. Imate li vremena u vašem danu koje posve?ujete samo sebi? Ili ste zauzeti od jutra do ve?eri??
?
Želim da napomenem o važnosti nalaženja vremena za brigu o sebi, za ljubav prema sebi i svom telu.
Kako vi vidite ljubav prema sebi? Možete da podelite svoje mišljenje u komentarima.
Po mom mišlljenju ljubav ide zajedno sa željom prema ravnoteži telesnog, emotivnog i duhovnog života.
?
Svakog dana treba uskladiti tri komponente: fizi?ku aktivnost, kreativnost i samo-obrazovanje. Naravno možemo da menjamo aktivnosti. Analizirala sam kako organizujem svoj dan i shvatila sam da ove tri komponente moraju uvek biti prisutne da bi se ose?ala ispunjenom.
Ima li nešto što radite za sebe svaki dan, i ne propuštate? Ili, šta biste želeli da uradite? Podelite svoje pri?e u komentarima.? Vumfit je izvrstan na?in da dodamo jednu novu aktivnost i da pokažemo ljubav prema sebi.?
Pridružite se novim grupama Vumfit-a.

ženska anatomija

Ženska anatomija

Da biste bolje shvatili zašto je izmišljen trening vaginalnih mišic?a, morate se detaljnije posvetiti karakteristikama ženske fiziologije ? Iznutra je vagina (mišic?na cev duga oko 6-12 cm) koja ima sluznicu. Njen spoljni sloj sastoji se od elasti?nih vlakana koja se mogu istegnuti tokom poro?aja ili odnosa. ? Dobro razvijen mišic?ni sloj omoguc?ava vam kontrolu tog istezanja i o?uvanje prirodnog nabora vagine. Poro?aj (naro?ito drugi ili slede?i) i promene povezane sa godinama dovode do gubitka normalne elasti?nosti u vagini. Njen mišic?ni sloj, kao i drugi mišic?i koji vec? duže vreme nisu vežbani, postepeno gube tonus i postaju mlitavi.

Glavni znakovi gubitka tonusa karli?nog mišic?a:
? Urinarna inkontinencija, naro?ito kod smeha, kašljanja ili kihanja;
? Bolni odnos;
? Hemoroidi, ?esto nastali zbog prolapsa le?a materice;
? Povec?an nagon za mokrenjem;
? Ulazak vode u vaginu dok se kupate ili plivate.

Zašto je VUMBILDING koristan
? Normalno funkcionisanje sfinktera mokrac?ne bešike spašava žene od problema kao što je inkontinencija. Ovo se posebno odnosi na trudnice i starije žene. ? Naime, VUMBILDING održava, potrebni, mišic?ni tonus oko anusa i uretre.
? Veruje se da žene sa dobro treniranim intimnim mišic?ima ra?aju lakše. Istezni mišic?i izbegavaju pukotine tokom poro?aja, zna?ajno smanjujuc?i vreme oporavka posle poro?aja.
? Vumbilding pomaže u spre?avanju prolapsa materice. ? Redovne vežbe mogu poboljšati cirkulaciju krvi i hormonalni metabolizam, što smanjuje rizik od upalnih bolesti jajnika i neoplazam u materici.
? Utvr?eno je da kod žena koje se redovno bave VUMBILDINGOM, klimakterijski period po?inje mnogo kasnije.
? I na kraju, vežbe za intimne mišic?e dobro razvijaju erogene zone, što doprinosi ja?em i ?ešc?em orgazmu!
? Ljubav se ra?a s nama!

VUM-statistika

Rezultate žena posle vežbanja VUmfit-a (trening za intimne mišiće)

Efikasnost Vumbuildinga odavno je dokazana, ali za one koji su još uvek u nedoumici, evo statistike ginekologa Medjunarodne Federacije Vumbuildinga za 2019 godinu. Svake godine nekoliko hiljada žena po celom svetu prodje ovaj kurs. Napominjem da Federacija postoji i radi od 1990 godine.

Motivacije za Vumbuilding kod žena bila je veoma raznolika. Nakon odre?enog perioda vremena i analize provedenih kurseva sa simulatorom, zaklju?ili smo da:

?Kod 90% žena volumen vagine se smanjio. Žena je prakti?no sama mogla da oseti smanjenje volumena!

?Rad u crevima se oporavio. Stolica je postala redovna, što ukazuje na povratak prirodnom na?inu defekacije i crevnu pokretljivost (bez pomo?i probiotika i medikamenata)

?Osetljivost kod žena povec?ala se tokom intimnosti.

?Pitanje poput urinarne inkontinencije potpuno je nestalo. Kvalitet života i li?no samopoštovanje uveliko su poboljšani.

?Menstrualni ciklus se oporavio: menstruacija je postala bezbolna, koli?ina krvi izgubljena tokom njih znatno se smanjila.

?Ono što je najvažnije, seksualna harmonija se pojavila izme?u muža i žene, što zna?i da je brak prešao na drugi viši životni standard. ?injenica da su porodi?ne veze sa?uvane kada se vec? dogodila pukotina u braku, tako?e smatramo odli?nim rezultatom svoga rada!

A 10% koje nisu postigle rezultate su one žene koje iz bilo kojeg razloga nisu trenirale ili ih je ometao takav kvalitet kao što su: lenjost!
Nadam se da c?e mnoge žene ceniti koliko je posla u?injeno u njihovom životu.

Vodite ra?una o sebi, svom zdravlju i budite najpoželjniji i najomiljeniji!

Kome je potrebna gimnastika za intimne miši?e?

Kome je potrebna gimnastika za intimne miši?e?

Ako još uvek razmišljate nad pitanjem da li Vam je neophodan kurs Vumbildinga? Prodjite naš VUMtest!
Test je namenjen ženama bilo kog uzrasta. Jedinstvena Vumbilding tehnika nema starosnih ograni?enja, izuzev 18+

VUMtest:
Mu?i vas bolna menstruacija ? Da Ne
Da li želite da spre?ite / uklonite prolaps vaginalnog zida bez operacije? Da Ne
Da li želite da smanjite / vratite vaginalni volumen bez operacije? Da Ne
Ne volite dugo uzimati kontracepcijske tablete? Da Ne
Da li želite da poboljšate svoje veštine u seksu? Da Ne
Da li želite da poboljšate / razvijete osetljivost? Da Ne
Da li želite da uklonite urinarnu inkontinenciju bez operacije? Da Ne
Da li se brinete da c?e vazduh tokom intimnosti uc?i u vaginalni kanal? Da Ne

Možete li pronac?i 30-60 minuta dnevno da vežbate mišic?e da se reše neki od gore navedenih problema? Da Ne

AKO STE ODGOVORILI POTVRDNO NA DVA ILI VIŠE PITANJA , ONDA JE VUMBUILDING NAJBOLJE REŠENJE ZA VIŠE NAVEDENE PROBLEME!

Gledaj sebe kad treniraš intimne miši?e

Gledaj sebe kad treniraš intimne mišiće

Osniva? metode Vumbildinga, Vladimir Muranivski, sa velikom pažnjom i ljubavlju odnosio se ka svakom aspektu treniranja intimnih miši?a. Pogledajte neke od njegovih preporuka.

Razvijanje zaboravljenih mišic?a. Izvo?enje vežbi (preporuke).
«Sva ova gomila re?i je da pokažem ženi potrebu da sa?uva svoj govor tela prilikom treninga vaginalnih mišic?a. Važno je pred ogledalom videti svoje telo koje prati rad intimnih mišic?a; osetiti, popraviti i zafiksirati ovu povratnu informaciju! Konkretno, žena c?e pronac?i svoju li?nost i istinsku privla?nost, promenic?e se svoj pogled na samu sebe. Možete misliti na koliko kilometara muški leptir osec?a i bez greške pronalazi svoju ženku. Kako deluje miris estrusa na životinje? Ti nisi pozvana da emituješ miris ovulacije. Priroda vas je obdarila svemoc?nim kvalitetom. Vas guraju da otvorite mo?an prirodan instinkt koji povec?ava verovatnoc?u da sretnete onog, jedinstvenog, kojeg vam je priroda odredila za ovaj trenutak života. Zar se kod žene ne?e uve?ati srec?a? Uopšte nije važno da li je to miris ili bipolarnost ili nešto sasvim tre?e koje još ?ove?anstvo nije izu?ilo i nazvalo ga nekim imenom. Važno je vaše zdravlje, korisni efekti nad drugim ljudima u vašem okruženju, zadovoljstvo prožitog i sadašnjeg života. Ne suzbijajte spoljašnje manifestacije mišic?a, nego u?vrstite ovu vezu. Na kraju, prema zakonima povratne informacije, može se ispostaviti da c?e spoljne manifestacije imati stimulativan uticaj na mišic?e. Kombinacija vežbi snage sa dubokom mentalnom koncentracijom sa elementima igre tokom treninga u paru tako?e može biti veoma efikasna. Setite se svog detinjstva. Mnogi su prošli kroz igre „tata i mama“, “prodavac i kupac”, „lekar i pacijent“ itd. Deca kroz igru treniraju svoje budu?e uloge u odraslom životu, to njima pomaže uz druženje modelirati budu?i život. U odraslom dobu, svako na svoj na?in razume sinonime „ljubavna igra“, „ljubavna radost“, „seksualne igra?ke“ itd. Mnogi od nas imali su srec?e i igrali se kada smo se zabavljali na po?etku veze: milosrdno milovanje travom, usnama, rukama. Ako se ne?ega morate setiti, u svoj repertoar uvrstite: smeh, golicanje, provokativna dodirivanja “zabranjenih mesta” (makar jedanput, iako smo to ve? radili). Nema potrebe da to radite namršteno, sa stisnutim zubima. Uklju?ite maštu. Opustite se, prepustite se igri, nasmejte se i nagradite poljupcem, zagrljajem partnera uz ležernu senzualnu šalu, novu senzaciju, otvorite put ka improvizaciji. Ako vas pokrec?e snažna snaga altruizma, želja da partnera u?inite «naj-naj» sre?nijim, prijatno ga iznenadite kao i sebe, sve c?e se pretvoriti u “Juuuu!”
V.L. Muranivski