VumKlub

Gledaj sebe kad treniraš intimne miši?e

Gledaj sebe kad treniraš intimne mišiće

Osniva? metode Vumbildinga, Vladimir Muranivski, sa velikom pažnjom i ljubavlju odnosio se ka svakom aspektu treniranja intimnih miši?a. Pogledajte neke od njegovih preporuka.

Razvijanje zaboravljenih mišic?a. Izvo?enje vežbi (preporuke).
«Sva ova gomila re?i je da pokažem ženi potrebu da sa?uva svoj govor tela prilikom treninga vaginalnih mišic?a. Važno je pred ogledalom videti svoje telo koje prati rad intimnih mišic?a; osetiti, popraviti i zafiksirati ovu povratnu informaciju! Konkretno, žena c?e pronac?i svoju li?nost i istinsku privla?nost, promenic?e se svoj pogled na samu sebe. Možete misliti na koliko kilometara muški leptir osec?a i bez greške pronalazi svoju ženku. Kako deluje miris estrusa na životinje? Ti nisi pozvana da emituješ miris ovulacije. Priroda vas je obdarila svemoc?nim kvalitetom. Vas guraju da otvorite mo?an prirodan instinkt koji povec?ava verovatnoc?u da sretnete onog, jedinstvenog, kojeg vam je priroda odredila za ovaj trenutak života. Zar se kod žene ne?e uve?ati srec?a? Uopšte nije važno da li je to miris ili bipolarnost ili nešto sasvim tre?e koje još ?ove?anstvo nije izu?ilo i nazvalo ga nekim imenom. Važno je vaše zdravlje, korisni efekti nad drugim ljudima u vašem okruženju, zadovoljstvo prožitog i sadašnjeg života. Ne suzbijajte spoljašnje manifestacije mišic?a, nego u?vrstite ovu vezu. Na kraju, prema zakonima povratne informacije, može se ispostaviti da c?e spoljne manifestacije imati stimulativan uticaj na mišic?e. Kombinacija vežbi snage sa dubokom mentalnom koncentracijom sa elementima igre tokom treninga u paru tako?e može biti veoma efikasna. Setite se svog detinjstva. Mnogi su prošli kroz igre „tata i mama“, “prodavac i kupac”, „lekar i pacijent“ itd. Deca kroz igru treniraju svoje budu?e uloge u odraslom životu, to njima pomaže uz druženje modelirati budu?i život. U odraslom dobu, svako na svoj na?in razume sinonime „ljubavna igra“, „ljubavna radost“, „seksualne igra?ke“ itd. Mnogi od nas imali su srec?e i igrali se kada smo se zabavljali na po?etku veze: milosrdno milovanje travom, usnama, rukama. Ako se ne?ega morate setiti, u svoj repertoar uvrstite: smeh, golicanje, provokativna dodirivanja “zabranjenih mesta” (makar jedanput, iako smo to ve? radili). Nema potrebe da to radite namršteno, sa stisnutim zubima. Uklju?ite maštu. Opustite se, prepustite se igri, nasmejte se i nagradite poljupcem, zagrljajem partnera uz ležernu senzualnu šalu, novu senzaciju, otvorite put ka improvizaciji. Ako vas pokrec?e snažna snaga altruizma, želja da partnera u?inite «naj-naj» sre?nijim, prijatno ga iznenadite kao i sebe, sve c?e se pretvoriti u “Juuuu!”
V.L. Muranivski