VumKlub

Bankomat Želja

Čini li vam se da je ovako samo kod drugih?

Da li želiš da se oslobodiš od dugova?
Da li hoćeš da kupuješ šta god poželiš?
Da li želiš sebi najbolji provod?
Da li želiš da putuješ?

Pridruži se unikalnom projektu po promeni finansijskog mišljenja i stvaranju neophodne sume novca.

MOJ BANKOMAT

40 dana čarobne meditacije "Bankomat" u live-u +

Praktične metode uz pomoć kojih otvaramo vrata ka novcu! Specijalne tehnike i vežbe radićemo zajedno u društvu i ići ćemo ka svom cilju.

Slobodno plaćanje

Zašto nisi bogat?

Šta te očekuje na online-treningu "Moj bankomat"?

40 dana čarobne meditacije "Bankomat" u live-u

i još

Efikasne vežbe po sledećem rasporedu:

Skupljamo energiju

1.nedelja

Za maštanje i postiženje ciljeva neophodna ENERGIJA. Kada je malo onda nema snage ni za ništa. Mi ćemo analizirati u čemu gubimo energiju. Radićemo vežbe za brzo povećanje energije, za razvoj svog potencijala.

 

Istražujemo ubeđenja

2.nedelja

Veoma važno da mi na svim nivoa našeg mišljenja fokusiramo sa na svom bogatstvu i izobilju. Promenimo negativan uverenja na pozitivne programe uspeha.

 

Pobedimo strahove

3.nedelja

Često u stvaranju novca nam smetaju dubinski strahovi. Rešimo ih!

Instalirujemo bogatstvo.

Došlo je vreme da naučimo svoj mozak mišljenjeu bogatstva i uspeha!

Planiramo uspeh!

Stavimo duotrajne ciljeve. Pišemo svoju knjgu života i pravimo svoj scenario realnosti.

Pojačavamo izobilje!

Treba da podržavamo mišljenje bogatstva i na dalje.

NIVOI ODNOSA SA NOVCEM. PROVERI NA KAKVOM SI NIVOU?

Postoje razli?iti nivoi odnosa s novcem. Oni se uslovno mogu opisati na sledec?i na?in:

Nivo 1. Dug i problemi

Na ovom nivou imate puno dugova ili se stalno doga?aju neki problemi tokom kojih gubite sav novac i prinu?eni ste uložiti dodatne napore da biste ih rešili. Na ovom nivou mogu biti i veoma siromašni i prili?no bogati ljudi.

Nivo 2. Preživljavanje

Na ovom nivou nemate dugova i problema sa novcem. Prihod je stabilan, ali dovoljan je samo od plate do plate ili je nestabilan – ima naleta, ali i neuspeha, kada se sve potroši do zadnje pare. Moramo da uštedimo na svemu – na hrani, udobnosti, zabavi. Možda je moguc?e izdvojiti male iznose, ali tema novca i dalje izaziva veliki stres u životu. Ovo je nivo zaposlenog ili freelancera ?ija je plata neznatno vec?a od troškova života. Tako?e, ljudi sa prose?nom platom spadaju u ovu kategoriju, ali morate da izdržavate ne samo sebe, vec? i ostale ?lanove porodice, a moguc?e je i da platite za najam stana ili hipoteku.

Nivo 3. Stabilnost

Imate dovoljno novca da biste imali dovoljno za osnovne potrebe i osnovni nivo komfora. Možete priuštiti da kupite skoro bilo koju vrstu hrane i odec?e u prodavnicama srednje klase. Možete sebi priuštiti zabavu, odmor jednom godišnje i druge moguc?nosti za le?enje. Tema novca ne izaziva stres, ali da biste održali trenutni stabilan nivo, morate raditi dosta – 40 ili više sati sedmi?no. Ovo je nivo na kome se nalaze mnogi zaposleni, freelanceri i preduzetnici, ?ija visina prihoda direktno zavisi od vremena provedenog na radu.

Nivo 4. Udobnost

Vaš prihod je iznad proseka. Možete da priuštite da radite manje od 40 sati nedeljno ako želite, ili da odete na odmor ili na putovanje kada odlu?ite sami, a ne uz dozvolu šefa. Kupujete hranu uprkos cenovnicima – birate šta želite, a ne šta je trenutno na popustu. Tako?e imate uspona i padova u odnosima sa novcem, ali iznutra osec?ate da je situacija u vašim rukama. U vašem odnosu s novcem, postoji više lakoc?e i slobode. Vaš prihod i dalje u velikoj meri zavisi od utrošenog vremena, ali vec? vidite moguc?nost povec?anja prihoda, koja ne zavisi samo od koli?ine vašeg truda, vec? i od ispravnosti odluka. Ovo je nivo na kojem se nalaze mnogi preduzetnici i slobodnjaci iz kreativnih profesija.
Nivo 5. Igra

Svesni ste mnogih razli?itih faktora koji uti?u na tokove novca. Živite po principu “trebate da radite ne 12 sati, vec? glavom.” Svi?a vam se igra novca i uživate u procesu, povec?avajuc?i svoju efikasnost kao igra?. Prepoznajete nevidljive faktore koji uti?u na ishod, kao što su intuicija, inspiracija, stanje svesti i energije. Na ovom nivou je mnogo uspešnih preduzetnika.

Nivo 6. Novi horizonti

Finansijsko blagostanje mnogih ljudi zavisi od vaših odluka, uticaja na nov?ane tokove u velikim kompanijama, pa ?ak i širom zemlje.

Nivo 7. Sloboda

U svojim postupcima vas vode motivi koji nemaju nikakve veze sa novcem.Na ovaj nivo malo ko gleda ali radi celokupne slike treba i njega pomenuti.

Napomena
Naravno, treba shvatiti da su ovi nivoi vrlo proizvoljni. Svakom od njih možemo dodati mnogo podnivoa. Neki se lako krec?u izme?u susednih nivoa, drugi ostaju na jednom celog života.Postoje ljudi koji sami ne zara?uju (deca, supruge, domac?ice, penzioneri), ali njihovi nivoi odnosa s novcem tako?e mogu biti veoma razli?iti.

Kako povec?ati svoj finansijski nivo?
Dejstvuj! Radi na promeni negativnog stava prema novcu! Razvijaj stanje velikodušnosti i prosperiteta! Promeni svoje nov?ano mišljenje!

Kako povećati svoj finansijski nivo?

Dejstvuj!

Radi na promeni negativnog stava prema novcu!

Razvijaj stanje velikodušnosti i prosperiteta!

Promeni svoje novčano mišljenje!

Jeste li se ikad zapitali zašto bogataši postaju bogatiji, a siromašni siromašniji?

Mnogo faktora uti?e na prihod: znanje, veštine, upornost, snaga volje, motivacija, snovi, ciljevi, okruženje.

Ali šta stoji iza ovih faktora? Šta je glavni uzrok koji ih definiše? Zašto se bogati trude za znanjem i snagom volje, dok su siromašni lenji i ne razvijaju se?

Steve Seabold, ameri?ki istraživa? i pisac, 30 godina intervjuiše bogate ljude širom sveta. Steve je pokušavao shvatiti kako bogati postaju još bogatiji..

Pokazalo se da je osnovna razlika izme?u bogatih i siromašnih – u „nov?anom  razmišljanju“ – kako bogati i siromašni razmišljaju o novcu i upravljaju njime. Sve ostalo (veštine, znanje, okolnosti) je samo posledica.

Nov?ano razmisljanje je kako razmišljate o novcu i kako njime upravljate. To su misli, verovanja i navike povezane sa novcem. Razmišljanje o novcu stoji iza odluka ?oveka, iza na?ina na koji zara?uje i troši novac, ?emu posve?uje vreme i pažnju.

Na online-kursu "Moj bankomat" mi ćemo menjati naše novčano mišljenje u toku 40 dana uz podršku svih učesnika

Misli siromašnog

“Nemam novca!”

“Moram da uštedim!”

“Šta, ako dobijem otkaz?”

Siromašni ljudi su stalno okruženi finansijskim problemima i primorani su da o tome stalno razmišljaju. Šta je rezultat? Rezultat toga je da se ono što je utkano u mislima i dalje širi, odnosno siromašni postaju još siromašniji.

Misli bogatog

“Život je lep”

“Gde bih da otputujem?”

“Kupujem sutra najnovi Iphone”

O?igledno je da bogati imaju potpuno razli?ite brige usmerene na stvaranje i konzumiranje. Oni su inspirisani grandioznim planovima za svoj život i neprestano razmišljaju o tome. Kao rezultat toga, bogati postaju bogatiji ?

Evo nekoliko primera uspešnih ljudi koji nekad nisu bili bogati:

Legendarni ameri?ki umetnik, producent i reditelj, ro?en je u siromašnoj velikoj porodici sa okrutnim ocem. Uprkos poteškoc?ama uspeo je da promeni svoju sudbinu i u?ini svoj život uspešnim.

?uveni “Umri muški” junak, nije odmah postao holivudska zvezda. Kao mali imao problem sa mucanjem, zbog ?ega i krenuo u dramsku školu. Do 30. godine nije imao stalnog prihoda, radio je kao barmen, svirao je usnu harmoniku u folklornoj grupi i  jedva je sastavljao kraj sa krajem. Sada ga znamo kao jednog od najpla?enijih glumaca na svetu.

Svetski poznat pisac, autorka niza knjiga o Hariju Poteru i jedna od najbogatijih žena Britanije. Ali to uvek nije bio tako: Joan je bila samohrana majka, koja je živela u maloj sobici od socijalne pomo?i. Nije imala novca ni za pisac?u mašinu! Danas se njeno bogatstvo procenjuje na 650 miliona dolara.

Osniva? “Cirque du Soleil”, svemirski turista, šampion u pokeru, filantrop. Svirao je harmoniku na ulicama, gutao vatru i hodao na štulama, tražec?i milostinju. Zatim je pronašao umetnike uli?nog cirkusa poput njega i stvorio trupu. Uspeh mu je došao u Los An?elesu, primetili su trupu i po?eli da je pozivaju. Nakon par godina, “Cirque du Soleil” postao je najpoznatija cirkuska kompanija na svetu. Sada se bogatstvo Lalibertea procenjuje na 1,19 milijardi dolara.

Suvlasnica je ugledne firme u Njujorku, “Douglas Elliman”, koja prodaje kuc?e za ukupno 22 milijarde dolara godišnje, a njen prihod iznosi 600 miliona dolara. Kada je Dorothi imala 10 godina, ona i njeni roditelji imali su saobrac?ajnu nesrec?u u kojoj je njena majka poginula, a otac teško povre?en. Sama beba je izba?ena iz automobila. Dorothi je postala majka sa 19 godina, a 80-ih je po?ela raditi kao posrednik u prometu nekretnina za Merrill Linch na Long Islandu.

Osniva? je lanca kafeterija Starbucks. Hovard je u mladim godinama morao da pomogne svojoj porodici i po?eo je da radi u malom kafeu “Starbucks”. Sec?a se kako je njegova majka plakala tog dana: “Misliš li da c?eš nešto zaraditi prodaju?i kafu?” Posle nekoliko godina Hovard je otkupio Starbucks i od njega napravio svetski poznati lanac kafeterija. Sada se bogatstvo Schulza procjenjuje na 2,8 milijardi dolara.

Ro?ena je u siromašnoj porodici. Majka je bila sluškinja, a otac – rudar. Imala je teško detinjstvo. Sa 17 godina je po?ela da radi kao novinar. 1986. godine stvorila je svoju emisiju “Oprah Winfrey Show”. U 2011. pokrenula je svoj OWN kanal. Njen kapital sada se procenjuje na 3,2 milijarde dolara.

Suosniva? i šef korporacije Oracle. Odre?en je za usvajanje u dobi od 9 meseci porodici imigranata. Njegov prijemni otac je uvek govorio da je Larri gubitnik. Oracle je sada drugi najvec?i proizvo?a? softvera posle Microsofta. Ellisonino bogatstvo procenjuje se na 57,8 milijardi dolara.

Zvezda filmova “The Mask”, “Ace Ventura” i mnogo drugih. Jedan period detinjstva i mladosti živeo je u kombiju, i mogao je samo sanjati o gluma?koj karijeri. Uspešna primena “Zakona privla?enja” u?inila je Kerri jednom od najplac?enijih holivudskih zvezda.

Da li želiš da se pridružiš ovim ljudima? Počni od nečeg

Tebi to treba, ako:

- želiš da privučeš određenu sumu novca;

- želiš da poboljšaš svoje finansijsko stanje;

- želiš da promeniš novčano mišljenje;

- želiš da nađeš okruženje koje će te podržavati u radu ne sebi;

- želiš da saznaš interesante vežbe i prakse za privlačenje novca;

- želiš da povećaš energiju za nove postignuća u svom životu;

- želiš da povećaš samodisciplinu;

- želiš da nađeš svrhu svog života.

Kako će biti organizovan kurs "Moj bankomat"?