Platu za učešće u maratonu "Moj bankomat" vi birate samostalno.

1. Koliko ti misliš da treba uplatiti za učešće u ovom kursu.

Maraton "Moj bankomat" ima 40 zajedničkih praksi. Meditacije Bankomat u liv-u, daju 40 dana interesantne i jednostavne vežbe u promeni mišljenja bogatstva. To je svakodnevno fokusiranje na svoje novčane ciljeve. Mi ćemo aktivno praktikovati stvaranje novca u našem životu. Razmislite i odlučite koliko možete uplatiti za učešće. Više o maratonu.

2. Platiš koliko možeš.

Smisao našeg maratona je omogućiti svakoj osobi da poboljša svoje finansijsko stanje. Svako ko je spreman da radi na svom razvoju i svako ko želi da ide u susret  svojim željama treba da ima mogućnost učešća u kursu "Moj bankomat". Samim tim će imati šansu da poboljša svoj život. Ako ste sada ograničeni u novčanim sredstvima platite koliko možete. Svi učesnici će imati jednaka prava u maratonu nezavisno od visine uplate. Radujemo se svakom učesniku. Što nas bude više to će nam biti i snažnija kolektivna energija.

3. Plati proporcionalno od te sume koju očekuješ da dobiješ.

Nažalost, ne možemo garantovati da ćete na kraju kursa imati u svojim rukama željenu sumu. Međutim, sigurni smo da je snaga naših misli svemoguća. Po ličnom iskustvu znamo da je meditacija Bankomat delotvorna a čak i menja život. Garantujemo da ćete promeniti svoje mišljenje,osetićete izobilje i poboljšaćete  svoje finansijsko stanje ako disciplinovano radite. Kako kaže jedan od  zakona univerzuma čim  ulažeš više energije, novca, rada i ljubavi, tim pre i više te očekuje rezultat.

4. Platiš za naš rad.

Ako sve jedno ne možete odlučiti koliko ćete uplatiti novca a želite da razmenite energiju sa nama, možete učestvovati sa 2500 - 3000 din., to je neka cena naših troškova po jednom učesniku. Da bi ste dobili rezultate nekog dejstva uvek treba pratiti zakon razmene energije. Mi ćemo se potruditi sa organizacijom, vežbama, materijalima, korisnim informacijma i bićemo zahvalni za Vašu uplatu.