VumKlub

Vumfit1

Vumfit – Woman fitness

Jedinstveni kompleks treninga za

obnovu ženskog zdravlja,

ja?anje intimnih mišic?a i

bu?enje istinske ženske seksualnosti.

Vumfit je metoda prirodnog opterec?enja i prirodan na?in razvoja mišic?a vagine bez ijedne medicinske ili hirurške intervencije. Zahvaljujuc?i korišc?enju specijalnog trenažera Nikitine, obnovljaju se dejstva koji je Priroda položila u ženu! Redovna obuka sa trenažerom za vumfit pruža vam moguc?nost da brzo osetite prisustvo mišic?a, njihov aktivni život i sposobnost podre?ivanja njihove volje.

 

 

Naš intimni fitnes daje 100% rezultat tokom celog života. Razvijajuc?i intimne mišic?e žena poboljšava veštine koje primenjuje u stvarnom dijalogu sa partnerom. Žena dobija seksualno zadovoljstvo i ORGAZAM.

Treninzi mogu biti u grupi  i individualno.
Obuka se održava u sportskoj ode?i. Trenažer nije vidljiv.
Kurs Vumfit traje 6 nedelja. Za ovaj period naše u?enice postižu postavljene ciljeve.
Kurs Vumfit se sastoji od 3 ?asa. Ostatak vremena u?enice vežbaju kod kuc?e samostalno pod svakodnevnim nadzorom i konsultacijama sa instruktorom.
Posle vumfita u?enice mogu da nastave sa vežbanjem i pre?u na slede?i nivo poha?aju?i 2-i stepen vumbildinga. Ako žena ne želi da ide dalje u ovom razvoju ona podržava svoje oja?ane miši?e u redovnom “dijalogu” sa partnerom a tako?e i treniranjem bilo kog sporta.

Trening “Vumfit” uklju?uje:

 • 3 ?asa obuke u grupi (ili individualno)
 • Trenažer Nikitine
 • Radna sveska
 • Teorija
 • Osnovno znanje anatomije ženskih polnih organa
 • Dijagnostika vaših miši?a
 • Postavljanje cilja u vežbanju
 • Taoisti?ke vežbe za zagrejavanje
 • Vežbe za disanje

 • Manualne vežbe
 • Praksa sa trenažerom
 • Kompleks vežbi Vumfit 1
 • Kompleks vežbi Vumfit 2
 • Vežbanje miši?a u “seksualnim” pozama
 • Individualne prepopruke zavisno od cilja
 • Meditacija na razvoj osetljivosti i kontrakciju materice

 

 

Ako ste izvršili sva uputstva instruktora i poštovali regularnost treninga a niste mogli osetiti vaše intimne mišic?e nakon 30 dana – vratic?emo vam novac.

Tel/Viber:   +381 61 139 24 95

E-mail.: kseniapetrovic@gmail.com