VumKlub

Misao na milijardu

       Drage dame, želela bih da vam predstavim jedinstveni program (kurs/trening/klub) o bogatstvu.
Sa vama c?emo razvijati na?in razmišljanja o bogatstvu tokom 3 meseca. Ovaj kurs sam nazvala retritom jer je naš zadatak da što više zaronimo u bogatstvo, okružimo se istomišljenicima i tako kreiramo našu novu stvarnost veoma bogate osobe. Svi sada razumemo da milion zapravo nije toliko puno, pa c?emo ic?i na milijarde.

       Dobrodošli na online-retrit “Misao na milijardu”.

      Zašto još nismo bogati kada vec? toliko znamo, ?itamo afirmacije, radimo energetske vežbe, pravimo mape želja? Zato, jer nemamo dovoljno izdržljivosti da insistiramo na bogatstvu. Mi stalno pauziramo i odustajemo. Na primer, u svakodnevnoj stvarnosti provodimo vec?i deo dana, a afirmacije ?itamo samo ujutru. Ostatak vremena živimo u rutini, dugovima i besparici. Da li sam u pravu? Dakle, cilj ovog kursa je pre svega da zaronimo u pravi osec?aj bogatstva, kako bi on postao najve?i deo naše stvarnosti, ili bar zauzeo više od 50% naše pažnje.

      Po zakonima kvantne fizike, da bi se nešto desilo, da bi se ostvarilo u materijalnom svetu, potreban je “posmatra?”. Zbog toga c?emo trec?i mesec posvetiti radu u paru. Oslobodi?emo se finansijskih blokada i posmatra?emo bogatstvo kod sebe i svog para.

      Nec?emo se mu?iti takvim zastarelim praksama kao što je odlazak u najskuplju prodavnicu ili nešto sli?no. Ne?emo se boriti sa sobom. Ali o bogatstvu c?emo razmišljati ceo dan.

      Nau?ic?ete nekoliko važnih tajni bogatog na?ina razmišljanja, nakon ?ega c?ete prestati da sumnjate u to da zaslužujete izobilje u svom životu.

      Mi ?emo skratiti put ka velikom bogatstvu time što ?emo uzeti saznanja bogatih ljudi do kojih su oni dolazili godinama idu?i ka svom uspehu.

Kurs je zaosnivan na najaktuelnijim tehnikama (NLP, Teta-healing, transerfing, u?enja Džoa Dispenze itd.), a tako?e i savremenim otkric?ima kvantne fizike i biznis-menadžmentu.

       Napravic?emo chat u aplikaciji Telegram, u kojoj c?emo AKTIVNO razgovarati o temama bogatstva i deliti naše uspehe.

       2 puta nedeljno ima?emo onlajn seminare sa transformacijama razmišljanja, nakon ?ega ?e slediti domac?i zadatak. Izabrala sam ponedeljak i ?etvrtak u 6 ujutru da nastavimo svoj normalan dan u novim energijama bogatstva. Naravno, ima?ete mogu?nost da gledate snimak kasnije, ali uvek je bolje u?estvovati uživo.

       Tre?i mesec našeg retrita radic?emo u parovima pomažu?i jedni drugima i posmatraju?i svoje bogatstvo.

 

 

 

        Ovaj kurs je za vas:
– ako želite da otkrijete novu viziju života i bogatstva
– ako mislite da vas nešto spre?ava da se obogatite, ili imate pogrešna uverenja
– ako ne razumete zašto još uvek niste bogati
– ako vec? imate kapital, ali dalji prihod ne raste
– ako sebi ne dozvoljavate da imate mnogo novca i mislite da ga niste dostojni
– ako ste umorni od svega i ne znate kako da živite
– ako vam nedostaje podrška na putu ka izobilju
– ako je sa vama sve u redu, ali volite da se zabavite
– ako želite da poboljšate svoj život u 2022.

      Tražila sam takav program za sebe i kada sam ga našla, shvatila sam da ne mogu da ostavim to samo za sebe, ve? želim i moram da podelim ovo znanje sa drugima.

Jedan od razloga je i to što želim da imam mnogo novca, što zna?i da moram da prodam mnogo svojih kurseva, a što opet zna?i da vi morate imati mnogo novca da biste ih kupili od mene. Zato na ovaj na?in mogu pomoc?i da svi postanemo bogatiji.

I još – jedan od glavnih razloga – za bogatstvo je potrebno odgovarajuc?e okruženje, tako da želim da stvorim naše polje istomišljenika i podrške na našem putu ka izobilju.

Postoje razli?iti nivoi odnosa s novcem. Oni se uslovno mogu opisati na sledec?i na?in:

Nivo 1. Dug i problemi

Na ovom nivou imate puno dugova ili se stalno doga?aju neki problemi tokom kojih gubite sav novac i prinu?eni ste da uložite dodatne napore da biste ih rešili. Na ovom nivou mogu biti i veoma siromašni i prili?no bogati ljudi.

Nivo 2. Preživljavanje

Na ovom nivou nemate dugova i problema sa novcem. Prihod je stabilan, ali je dovoljan samo od plate do plate ili je nestabilan. Postoji uspeh, ali i neuspeha (kada se sve potroši do zadnje pare). Moramo da štedimo na svemu – na hrani, udobnosti, zabavi. Možda je moguc?e uštediti male iznose na stranu, ali tema novca i dalje izaziva veliki stres u životu. Ovo je nivo zaposlenog ili frilansera ?ija je plata neznatno vec?a od troškova života. Tako?e, ljudi sa prose?nom platom spadaju u ovu kategoriju. Me?utim, morate da izdržavate ne samo sebe, vec? i ostale ?lanove porodice, a moguc?e je i da morate da platite za najam stana ili hipoteku.

Nivo 3. Stabilnost

Imate dovoljno novca za osnovne potrebe i osnovni nivo komfora. Možete priuštiti sebi da kupite svaku vrstu hrane i odec?e u prodavnicama srednje klase. Možete sebi priuštiti zabavu, odmor jednom godišnje i eventualno moguc?nosti za privatne medicinske usluge. Tema novca ne izaziva stres, ali da biste održali trenutni stabilan nivo, morate dosta raditi – 40 ili više sati sedmi?no. Ovo je nivo na kome se nalaze mnogi zaposleni, frilanseri i preduzetnici na po?etku svoje karijere, ?ija visina prihoda direktno zavisi od vremena provedenog na radu.

Nivo 4. Udobnost

Vaš prihod je iznad proseka. Možete da priuštite da radite manje od 40 sati nedeljno ako želite, da odete na odmor ili na putovanje kada odlu?ite sami, a ne uz dozvolu šefa. Kupujete hranu ne gledaju?i cenovnike – birate šta želite, a ne šta je trenutno na popustu. Tako?e imate uspona i padova u odnosima sa novcem, ali iznutra osec?ate da je situacija u vašim rukama. U vašem odnosu s novcem, postoji više lakoc?e i slobode. Vaš prihod i dalje u velikoj meri zavisi od utrošenog vremena, ali vec? vidite moguc?nost povec?anja prihoda, koji ne zavisi samo od koli?ine vašeg truda, vec? i od ispravnosti odluka. Ovo je nivo na kojem se nalaze mnogi preduzetnici i frilanseri iz kreativnih profesija.

Nivo 5. Igra

Svesni ste mnogih razli?itih faktora koji uti?u na tokove novca. Živite po principu “trebate da radite ne 12 sati, vec? glavom.” Svi?a vam se igra novca i uživate u procesu, povec?avajuc?i svoju efikasnost kao igra?. Prepoznajete nevidljive faktore koji uti?u na ishod, kao što su intuicija, inspiracija, stanje svesti i energije. Na ovom nivou je mnogo uspešnih preduzetnika.

Nivo 6. Novi horizonti

Finansijsko blagostanje mnogih ljudi zavisi od vaših odluka, uti?ete na nov?ane tokove u velikim kompanijama, pa ?ak i širom zemlje.

Nivo 7. Sloboda

U svojim postupcima vas vode motivi koji nemaju nikakve veze sa novcem. Na ovaj nivo malo ko gleda ali radi celokupne slike treba i njega pomenuti.

Napomena
Naravno, treba shvatiti da su ovi nivoi vrlo proizvoljni. Svakom od njih možemo dodati mnogo podnivoa. Neki se lako krec?u izme?u susednih nivoa, drugi ostaju na jednom celog života. Postoje ljudi koji sami ne zara?uju (deca, supruge, domac?ice, penzioneri), ali njihovi nivoi odnosa s novcem tako?e mogu biti veoma razli?iti.

Kako povec?ati svoj finansijski nivo?
Dejstvuj! Radi na promeni negativnog stava prema novcu! Razvijaj stanje velikodušnosti i prosperiteta! Promeni svoje nov?ano mišljenje!

Mnogo faktora uti?e na prihod: znanje, veštine, upornost, snaga volje, motivacija, snovi, ciljevi, okruženje.

Ali šta stoji iza ovih faktora? Šta je glavni uzrok koji ih definiše? Zašto se bogati trude za znanjem i snagom volje, dok su siromašni lenji i ne razvijaju se?

Steve Seabold, ameri?ki istraživa? i pisac, 30 godina intervjuiše bogate ljude širom sveta. Steve je pokušavao shvatiti kako bogati postaju još bogatiji..

Pokazalo se da je osnovna razlika izme?u bogatih i siromašnih – u „nov?anom  razmišljanju“ – kako bogati i siromašni razmišljaju o novcu i upravljaju njime. Sve ostalo (veštine, znanje, okolnosti) je samo posledica.

Nov?ano razmišljanje je kako razmišljate o novcu i kako njime upravljate. To su misli, verovanja i navike povezane sa novcem. Razmišljanje o novcu stoji iza odluka ?oveka, iza na?ina na koji zara?uje i troši novac, ?emu posve?uje vreme i pažnju.

Misli siromašnog

“Nemam novca!”

“Moram da uštedim!”

“Šta, ako dobijem otkaz?”

Siromašni ljudi su stalno okruženi finansijskim problemima i primorani su da o tome stalno razmišljaju. Šta je rezultat? Rezultat toga je da se ono što je utkano u mislima i dalje širi, odnosno siromašni postaju još siromašniji.

Misli bogatog

“Život je lep”

“Gde bih da otputujem?”

“Kupujem sutra najnoviji Iphone”

O?igledno je da bogati ljudi imaju potpuno razli?ite brige usmerene na kreativnost. Oni su inspirisani grandioznim planovima za svoj život i neprestano razmišljaju o tome. Kao rezultat toga, bogati postaju bogatiji ?

Legendarni ameri?ki umetnik, producent i reditelj, ro?en je u siromašnoj velikoj porodici sa okrutnim ocem. Uprkos poteškoc?ama uspeo je da promeni svoju sudbinu i u?ini svoj život uspešnim.

?uveni “Umri muški” junak, nije odmah postao holivudska zvezda. Kao mali imao je problem sa mucanjem, zbog ?ega je i krenuo u dramsku školu. Do 30. godine nije imao stalnog prihoda, radio je kao barmen, svirao je usnu harmoniku u folklornoj grupi i  jedva je sastavljao kraj sa krajem. Sada ga znamo kao jednog od najpla?enijih glumaca na svetu.

Svetski poznat pisac, autorka niza knjiga o Hariju Poteru i jedna od najbogatijih žena Britanije. Ali to uvek nije bio tako: Joan je bila samohrana majka, koja je živela u maloj sobici od socijalne pomo?i. Nije imala novca ni za pisac?u mašinu! Danas se njeno bogatstvo procenjuje na 650 miliona dolara.

Osniva? “Cirque du Soleil”, svemirski turista, šampion u pokeru, filantrop. Svirao je harmoniku na ulicama, gutao vatru i hodao na štulama, tražec?i milostinju. Zatim je pronašao umetnike uli?nog cirkusa poput njega i stvorio trupu. Uspeh mu je došao u Los An?elesu, primetili su trupu i po?eli da je pozivaju. Nakon par godina, “Cirque du Soleil” postao je najpoznatija cirkuska kompanija na svetu. Sada se bogatstvo Lalibertea procenjuje na 1,19 milijardi dolara.

Suvlasnica je ugledne firme u Njujorku, “Douglas Elliman”, koja prodaje kuc?e za ukupno 22 milijarde dolara godišnje, a njen prihod iznosi 600 miliona dolara. Kada je Dorothi imala 10 godina, ona i njeni roditelji imali su saobrac?ajnu nesrec?u u kojoj je njena majka poginula, a otac teško povre?en. Sama beba je izba?ena iz automobila. Dorothi je postala majka sa 19 godina, a 80-ih je po?ela raditi kao posrednik u prometu nekretnina za Merrill Linch na Long Islandu.

Osniva? je lanca kafeterija Starbucks. Hovard je u mladim godinama morao da pomogne svojoj porodici i po?eo je da radi u malom kafeu “Starbucks”. Sec?a se kako je njegova majka plakala tog dana: “Misliš li da c?eš nešto zaraditi prodaju?i kafu?” Posle nekoliko godina Hovard je otkupio Starbucks i od njega napravio svetski poznati lanac kafeterija. Sada se bogatstvo Schulza procjenjuje na 2,8 milijardi dolara.

Ro?ena je u siromašnoj porodici. Majka je bila sluškinja, a otac – rudar. Imala je teško detinjstvo. Sa 17 godina je po?ela da radi kao novinar. 1986. godine stvorila je svoju emisiju “Oprah Winfrey Show”. U 2011. pokrenula je svoj OWN kanal. Njen kapital sada se procenjuje na 3,2 milijarde dolara.

Suosniva? i šef korporacije Oracle. Odre?en je za usvajanje u dobi od 9 meseci porodici imigranata. Njegov prijemni otac je uvek govorio da je Larri gubitnik. Oracle je sada drugi najvec?i proizvo?a? softvera posle Microsofta. Ellisonino bogatstvo procenjuje se na 57,8 milijardi dolara.

Zvezda filmova “The Mask”, “Ace Ventura” i mnogo drugih. Jedan period detinjstva i mladosti živeo je u kombiju, i mogao je samo sanjati o gluma?koj karijeri. Uspešna primena “Zakona privla?enja” u?inila je Kerri jednom od najplac?enijih holivudskih zvezda.